Villkor


Avtalet 

Avtalet gäller mellan Decoscope och konsument. Decoscope tillämpar konsumentköplagen och distansavtalslagen. Avtalet har ingåtts då Decoscope skickat en bekräftelse på att beställningen har accepterats. Detta sker efter att handpenningen betalats in. 

Pris 

Alla priser är inklusive 25 procent moms. Kostnad för frakt tillkommer. 

Betalning 

Betalning sker via BankGiro till BG 5791-4384. 

För utländska kunder: 
Bank: Nordea. 
BIC (SWIFT-adress) NDEASESS 
IBAN SE6830000000040251300079 

Vid beställning skickar vi en faktura till kunden. Denna gäller en handpenning på 50 procent av den totala summan för de produkter kunden har beställt. 

Då handpenningen finns på vårt konto beställer vi varan från våra leverantörer. Ju fortare kunden betalar in, desto fortare kommer alltså varan att anlända. 

Resterande 50 procent betalas när kunden har hämtat eller vi har levererat varan och kunden har inspekterat den. Vi skickar en faktura när varan har anlänt hos kunden. 

Reklamation 

Enligt Konsumentköplagen har kunden reklamationsrätt i 3 år efter det att kunden har tagit emot varan. Vi kontrollerar varje försändelse innan de skickas ut. Skulle varan ändå vara skadad eller felexpedierad när den anländer så får kunden en ny vara eller pengarna tillbaka. 

Garanti 

Vi erbjuder 1 års garanti på alla våra möbler. 

Garantin gäller material och konstruktion. Slitage, skador på klädsel, ytskikt eller skada till följd av felaktig ytbehandling, etc. omfattas inte av denna garanti. 

Ångerrätt 

Vid köp via Internet, telefon eller annat fall som omfattas av Distans- och hemförsäljningslagen gäller full ångerrätt i 14 dagar från det att kunden har mottagit varan. Retur sker på kundens bekostnad och ska ske i originalförpackning med emballage. Faktura eller fraktsedel ska bifogas. Ångerrätten innebär ingen ersättning för transportkostnader. Varorna ska vara oanvända och i väsentligen oförändrat skick. 

Återbetalning 

Återbetalningar i samband med åberopande av ångerrätten görs i första hand till kundens angivna bankkonto, personkonto eller bankgirokonto och i andra hand via avi. Återbetalningen sker inom 30 arbetsdagar från det att Decoscope har mottagit och godkänt kundens retur. 

Transportskada 

Är emballaget eller varan skadat vid mottagandet av leveransen ska kunden skriftligt tillsammans med speditören notera detta på den följesedel kunden skriver under. Beskriv skadan och be även speditören om en underskrift. Kunden måste alltid spara emballaget så att besiktning av skadan kan ske. 

Återtagandeförbehåll 

Decoscope förbehåller sig rätten att återta sålda varor till dess att full betalning erhållits. Detta kan ske när betalning inte erhållits och fakturan förfallit till betalning. 

Faktura 

Faktura förfaller till betalning tio dagar efter det att beställningen mottagits och bekräftats, om inte överenskommelse med annat innehåll träffas mellan Decoscope och kunden. 

Dröjsmålsränta 

Dröjsmålsränta tillkommer med 8 procent plus diskonto räknat från fakturans förfallodag. 

Betalningspåminnelse 

Betalas inte fakturan i tid kan Decoscope skicka en betalningspåminnelse och påföra påminnelseavgift om 160 kr utöver ränta på fordran. Betalar inte köparen trots detta, eller väljer Decoscope att inte skicka någon påminnelse kan ärendet överlämnas till inkasso, och kunden får då erlägga avgift för inkassokostnaden. 

Tryckfel 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, brister i information samt felaktiga specifikationer här på vår hemsida. 

Omyndig 

I det fall beställaren är omyndig ska målsmans tillstånd inhämtas. 

Force majeure 

I fall av oförutsedda händelser såsom naturkatastrofer, krig, beslut av myndighet, större prisförändringar, utebliven leverans från underleverantör, stridsåtgärder på arbetsmarknaden samt med dessa jämförbar händelse som ligger utanför vår kontroll och inte skäligen kunnat förutses vid ingåendet av avtalet och försvårar eller omöjliggör fullgörande från vår sida, leder till att Decoscope befrias från fullgörande av avtalet i de delar som påverkas av nämnda omständigheter.